Uppdaterad: Hjälpmedel för överviktiga

Hurra!!!
 
Nu är den äntligen här, vår uppdaterade förteckning över Hjälpmedel för överviktiga.
 
Med nästan 400 produkter är detta ett ovärderligt redskap för dig som förskriv er hjälpmedel, liksom för dig som omvårdspersonal med bariatriska patienter. Förteckningen kan också fungera som en översikt för användare och anhöriga.
 
I dagsläget finns den endast i fysisk form men den kommer även som digital upplaga under 2019.
Beställ här!