ÄNTLIGEN!

Uppdaterad Kunskapsprofil i förflyttningskunskap!
 
Med hjälp av denna skrift kan du som vårdpersonal eller chef undersöka behovet av och planera er utbildning i förflyttningskunskap – allt för att se till att våra patienter får en så bra omvårdnad och vård som möjligt och så att alla vårdpersonal kan arbeta på ett hållbart och effektivt sätt.
 
Under vår tid som Hjälpmedelsinstitutet utvecklade vi en kunskapsprofil i förflyttningskunskap tillsammans med praktiker och forskare. Nu har denna äntligen kunnat ges ut på nytt, i en uppdaterad version.
 
Tack till Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna som medverkat i framtagningen av skriften (även Kommunförbundet Skåne) samt till Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård samt Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård för att ni stöttar vårt initiativ.