Läs om oss i GP!

Här kan du läsa mer om vårt senaste projekt, att skapa ett beslutsstöd kring förflyttningar för alla som behöver stötta en patient, brukare eller anhörig i hens förflyttningar.

Edit: länken på GP har tyvärr tagits bort så ni får hålla tillgodo med en avbildning av papperstidningen. 🙂 DS