Välkommen Mediplast!

Vi välkomnar nu en ny samarbetspartner i form av Mediplast.

Vi kommer att använda oss av deras draglakan i förbrukningsmaterial samt deras antihalksockor som finns i flera olika storlekar och färger. Det är roligt att ha många olika hjälpmedel att förflytta med!