Hjälpmedels­dagen 2017

Idag firar vi hjälpmedelsdagen! 
 
I vår lokal håller vi utbildning i Rörelseförmåga vid demenssjukdom. Runtom i Sverige ordnas massor av aktiviteter för att uppmärksamma hjälpmedel – för att sprida kunskap om hjälpmedel och dess betydelse. Var sjunde person i Sverige har behov av ett hjälpmedel.
 
Vi fokuserar också på alla er som arbetar med att tillgängliggöra hjälpmedel – hjälpmedel som ger ökad livskvalitet och självständighet för både patienter och närstående. Fira er själva lite extra idag!
#hjalpmedelsdagen2017