Extraplatser temadag

Vi har fått några extraplatser till temadagen om Ensamarbete i Göteborg den 12 maj (kl. 10-15)!

Dagen har varit fullbokad länge, men nu har du alltså chansen att knipa någon av de extra fem platserna – skynda!

Under dagen får du höra leg. arbetsterapeut Kicki Reifeldt prata kring ämnet och chans att diskutera med kollegor. Du får även lyssna till leverantörernas syn på ensamarbete och hur ett urval av deras hjälpmedel kan användas i sammanhanget.