Svensk vård måste lära sig hantera tunga patienter!

Enligt WHO:s senaste studie står Europa inför en krisartad fetmautveckling – Sverige är inte undantaget. Tyngre personer blir också sjukare och för svensk vård innebär detta en stor utmaning i form av rätt kompetens och rätt utrustning.

Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut, är expert på extrem fetma och förflyttning. Det finns några få platser kvar på hennes kurs den 7-8 september 2015! På kursen arbetar vi med mr. Big, en docka som med sin tunga vikt utmanar våra kursdeltagare i deras arbete med förflyttning av överviktiga patienter. Ni får också arbeta med de senaste hjälpmedlen i branschen – från de bästa leverantörerna.

Välkomna med er anmälan!