VÅRT KURSUTBUD

Våra kurser är heltäckande för dig som arbetar med förflyttning. Allt från grundutbildningar över fördjupningar till specialkurser. Kurserna syftar till att ge, i första hand, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabpersonal redskap för att kunna handleda och utbilda vårdpersonal och patienter i det praktiska arbetet med förflyttning.

Vi har också specialkurser för andra yrkesgrupper som hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter, personliga assistenter och vårdpersonal.

Hur går våra kurser till?

I vårt arbete på HMC möter vi, och delar erfarenheter, med kollegor som arbetar med förflyttningar inom vården i Sverige. Vi följer också noga forskningen på området liksom teknik- och hjälpmedelsutvecklingen. Allt det här reflekteras i en ständigt pågående uppdatering av vårt kursinnehåll och utveckling av vårt kursutbud. Alla våra utbildningar har tydligt fokus på patientens behov och mötet mellan vårdpersonal och patient.

Kurserna bedrivs i våra lokaler i Göteborg samt på olika arbetsplatser och kurslokaler runtom i Sverige. Vi som utbildar i förflyttningskunskap på Hjälpmedelcenter Sverige är legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter vars arbete bygger på beprövad erfarenhet och vilar på vetenskaplig grund. Dessutom samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom andra områden t.ex. pedagogik, juridik och hjälpmedelsteknik.

Välkommen att ta del av våra kunskaper om förflyttning!