Besiktningsman

Lär dig att utföra kvalitetssäkrade besiktningar gällande personlyftar och vårdsängar.

Ett uppdrag som kräver kunskap

“Förutom att jag fått lära mig grunderna så att jag oberoende av leverantör kan besiktiga hjälpmedlen, så har certifieringen synliggjort att inte vem som helst kan utföra mitt jobb. Det känns bra på ett personligt plan, men framförallt för att jobbet blir professionellt skött. ”

HMC-certifierad besiktningsman