Besiktning och funktion – personlyftar och vårdsängar

På den här kursen får du lära dig att utföra besiktningar gällande personlyftar och vårdsängar samt förståelse för bakomliggande lagar och förordningar.

Lärorik

“Bra kurs för att lära sig grunderna, men även för att hålla sig uppdaterad samt utbyta erfarenheter. Saklig och lärorik med utförliga anvisningar.”

Deltagare