Bostadsanpassning

För personer som är beroende av hjälp för sin förflyttning är det oftast av central betydelse att den egna bostaden anpassas till individens behov.

I HMC:s lokaler i Göteborg finner du utställningsytor med olika exempel på bostadsanpassning. Vi håller också kurser för handläggare och intygsskrivare kring bostadsanpassning.

Vi underhåller också en hemsida: www.bostadscenter.se, ett kunskapscenter om processen kring bostadsanpassning.