Författararkiv:Nicola Parmelund

Personcentrerad vård och förflyttning

Personcentrerad vård kräver begrundande av flera faktorer; som Jenny Hallgrens intervjustudie med patienter inom Fyrbodal visar. – Vikten att utgå från individens behov – Fokus på samverkan mellan olika vårdgivare Förutom utbildningar, bedriver HMC också forskning tillsammans med andra partners. Fil. kand. fysioterapeut dr. Jeanette Melin som arbetar på RISE mätteknik, har varit en stor […]

Utbildning som ger effekt!

Manuella Förflyttningar  En kommun i norra Sverige valde att under 2019, utbilda 12 st fysio- och arbetsterapeuter inom HMC – metodik. Resultat 2021 Start utbildning för omvårdnadspersonal inom organisationen Fyra nya tjänster för rehab skapades; 50% utbildare + 50% kliniskt arbete Idag bedrivs utbildning för ca 1500 anställda inom olika verksamheter inom SoL och LSS. […]