Författararkiv:Evelina Yngvesdotter

Utbildningar av legitimerad personal för legitimerad personal!

Vi på HMC Sverige anser att förflyttningar är en del av patientens vård och behandling. Därför måste vi utgå från patientens resurser och stödbehov när vi väljer förflyttning. För att kunna göra det fullt ut behöver vi förflyttningsanalysverktyg. Med våra utbildningar Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyftar får du en bra grund att stå på […]

Glöm inte att att det finns stadsbidrag att rekvirera från Socialstyrelsen!

Glöm inte att det finns statsbidrag för att ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” att rekvirera från Socialstyrelsen! Medlen måste användas under 2024. Medlen kan användas till bland annat: ”förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor”, ”kompetensutveckling” samt ”arbete för personcentrerad vård- och omsorg av äldre personer”. Allt detta sammanfaller med förflyttningskunskap. Att investera i […]

Obesitas behöver inte vara ett hinder för att leva ett självständigt liv i rörelse!

Nu är vi i full gång med att skapa nästa kurs Obesitas – förflyttningar! Premiären kommer att vara i december 2024. Utbildningen kommer att vara full av praktiska moment, du kommer bland annat få jobba praktiskt med bariatrisk simulationsdräkt och tyngddräkt. På kursen kommer vi fokusera på de förflyttningsutmaningar som kan uppstå till följd av […]

Utbildning för legitimerad rehabpersonal av legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut!

Är du rustad för utmaningarna i ditt yrke som arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunal regi? En stor del av yrket består i att bedöma och handleda förflyttningar samt förskriva hjälpmedel. Vi på HMC Sverige anser att förflyttningar är en del av patientens vård och behandling – därför är vi som utbildare legitimerad personal. I mer […]

Investera i förflyttningskunskap – finns stadsbidrag att rekvirera

Samtliga kommuner har möjlighet att rekvirera stadsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Här ser ni fördelningen för alla kommuner, har ni rekvirerat? Sista ansökningsdag är 31 oktober 2024! Mer förflyttningskunskap i äldreomsorgen gynnar både personal och vårdtagare – vinn-vinn för alla inblandade och ett måste för att möta utmaningarna […]

Kostnadsfritt för deltagare: Temadag Sittande 18 september

Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt! Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lunch och fika. Anmäl dig här. Temadagen hålls i vår nya lokal på Gamlestadsvägen 18b. Tiderna är 10-15. 18 september Sittande För att möjliggöra ett aktivt liv i sittande är rullstolar, sittdynors utformning samt positionering direkt avgörande för delaktighet och aktivitet. Kombinationen […]

Veckans “Förflyttningstips”

4. Vändning i säng För att skapa förutsättning för en aktiv, säker och skonsam vändning i säng behöver man ibland placera glidtyger under patientens kontaktpunkter där hen möter den fysiska miljön. Man kan placera glidtyg hur man önskar men skonsamheten ökar för både personal och patient om glidtyget placeras med handflatorna vända mot patienten istället […]