Kognitivt stöd vid demenssjukdom

- Sinnesstimulering, miljöanpassningar och kognitivt stöd riktat till personer med demenssjukdom

– Uppdragsutbildning i två dagar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter –

Att fortsätta vara delaktig i sitt liv när man fått en av alla de skilda demenssjukdomarna kräver att omgivningen förstår de begränsningar som den kognitiva aktivitetsnedsättningen innebär. Ännu viktigare är att förstå vilka möjligheter som återstår och vilket professionellt stöd som krävs för att kunna fortsätta njuta av vardagen.

På den här utbildningen får du kunskap kring kognitiva aktivitets-/funktionsnedsättningar vid skilda demenssjukdomar och svar på hur du utformar ett stöd anpassat till hur våra sju sinnen påverkar vår verklighetsuppfattning. Du får kännedom kring kognitiva hjälpmedel – på vilket vis kan de vara till stöd – och kunskap kring att undvika fallrisker. Genom fallbeskrivningar, teori, övningar och praktisk kunskap lär du dig hur du på ett professionellt sätt kan möta en person med demenssjukdom.

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige,  lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

Två dagar, kl. 9-16.

Utbildningen genomförs uppdragsgivarens lokaler. Lokalen bör ha rum för teoretiskt såväl som praktiskt arbete för antalet deltagare samt:

  • Blädderblock med pennor
  • Whiteboard med pennor
  • Projektor och dator för PPT-visning

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit).

Utbildningen kostar 26 500 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 20 personer.

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Dag 1 

  • Grundläggande demenssymptom – fallbeskrivningar
  • Kommunikationsstöd vid skilda demenssyndrom
  • Hur assisterar vi Per-Henrik som vägrar gå upp ur sängen? Tolkningsnivåer.

Dag 2 

  • Miljöanpassningar som underlättar fysisk aktivitet och delaktighet
  • Kognitivt stöd – hjälpmedel
  • Våra sju sinnen –  Hur assisterar vi en person med demens att uppleva och njuta av att man lever

Kursledare

Gun Aremyr

Gun Aremyr är arbetsterapeut med magisterexamen. Hon har föreläst inom demensområdet sedan 1990 och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan. Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Som styrelsemedlem i Svenska Nätverket för Demenskunskap är hon medarrangör av en tvärprofessionell konferens, Svenska Demensdagarna, årligen.

För Myndigheten för delaktighet har Gun tillsammans med Helle Wijk skrivit: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet som innehåller en checklista. Hon har dessutom skrivit och varit medförfattare till fem läroböcker på demensområdet.

Gun har arbetat med geriatrik, anhörigstöd, minnesutredning, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.

Vad tycker kursdeltagare?