Den pedagogiska vägen

– Uppdragsutbildning i två dagar för vårdpersonal och chefer inom vården –

På den här utbildningen får du lära dig en kvalitetssäkrad och professionell metod för att effektivisera dina möten och utbildningssituationer.

Som vårdpersonal förväntas du kunna förmedla din kunskap på ett begripligt sätt till patienter/användare och kollegor. Inte sällan förväntas du också utbilda omvårdnadspersonal inom ditt specialkunskapsområde. Men hur förmedlar du egentligen din kunskap på bästa sätt? På utbildningen får du hjälp att skapa din egen pedagogiska verktygslåda så att du kan förmedla din kunskap på ett så lyckat och effektivt sätt som möjligt. Teori blandas med praktiska övningar, det pedagogiska uttrycket ”learning by doing” går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige,  lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och rehabpersonal.

Två dagar

Kl. 9.00-16.00

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. För utbildningen krävs ett rum med OH-projektor, whiteboardtavla och bord för uppläggning av diverse material, samt stolar för deltagarna att sitta på, till och från, under utbildningen.  Utbildningen kräver möjlighet till diskussioner i grupp, varför det i vissa fall kan behövas grupprum i anslutning till utbildningslokalen i de fall utbildningslokalen inte lämpar sig för gruppdiskussioner på plats.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit).

2019

Utbildningen kostar 26 500 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 25 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Den pedagogiska vägen
C. Jerlov, HMC Sverige, 2015

Litteraturlista

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Begreppet pedagogik

Den pedagogiska rollen

Lärandeformer

Tala istället för att prata

Metodiken bakom en lyckad kurs/utbildning

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap och praktiska råd

Kursledare

Carina Jerlov

Carina Jerlov har varit kursledare på HMC Sverige sedan 2008 och håller nu i utbildningen Den pedagogiska vägen – att skapa inlärning på bästa sätt.

Carina är utbildad pedagog med ett stort intresse för lärandeprocesser och ledarskap. Hon har arbetat som skolutvecklare och rektor men arbetar nu som pedagog igen och driver frågor kring metodik och didaktik.

Sedan 2005 har Carina Jerlov hållit kurser inom pedagogik för vårdpersonal, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, såväl som på äldreboenden och gruppboenden, med inriktning på att utveckla vårdens internutbildningar till att bli mer effektiva och kvalitativa. Carina har under många år spelat fotboll på elitnivå och har även ett antal landskamper på sin meritlista. Hon arbetar också mycket med värdegrundsarbete inom barn-/ungdomsidrotten.

Carina fick 2014 utmärkelsen “årets fotbollsförälder” av Svenska Fotbollsförbundet. Genom sina erfarenheter från idrottsvärlden får Carinas utbildningar en extra dimension, då lagarbete är ett självklart arbetssätt för Carina.

Vad tycker kursdeltagare?