Besiktning & funktion

– Uppdragsutbildning i två dagar för hjälpmedelstekniker och personer som i sitt arbete besiktigar personlyftar och/eller vårdsängar –

På den här utbildningen får du lära dig att utföra besiktningar samt få en övergripande information och förståelse för bakomliggande lagar och förordningar gällande personlyftar och vårdsängar.

Utbildningen hjälper dig att utveckla och stärka dig i din yrkesroll samt bli uppdaterad i nu gällande standarder. Du får ta del av andras kompetenser och erfarenheter och delge dina egna. Utbildningen är opartisk och du får därför arbeta med hjälpmedel från många olika leverantörer, vilket ger dig en fullgod grundutbildning i besiktning av personlyftar och vårdsängar.

Uppdrags­utbildning

Certifieringsdekal-gron

Efter kursen blir du HMC-certifierad besiktningsman.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige,  lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715

Information

Hjälpmedelstekniker och personer som i sitt arbete besiktigar personlyftar och/eller vårdsängar.

Två dagar

Kl. 9.00-16.00

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Utbildningen utgår från den utrustning som deltagarna normalt har att arbeta med, men vi ser gärna att det finns taklyftar, personlyftar såväl som vårdsängar från flera olika leverantörer, för att kunna ge en bredare kunskap.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit)

2019

Utbildningen kostar 26 500 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Besiktning av vårdsäng/sänglyft, 2 dokument
HMC Sverige, 2015

Besiktning av stationära personlyftar, 2 dokument
HMC Sverige, 2015

Besiktning av mobila personlyftar, 2 dokument
HMC Sverige, 2015

Besiktning och funktion – personlyftar och vårdsängar
K. Reifeldt, HMC Sverige 2016

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Besiktning av mobila personlyftar efter protokoll och anvisningar

Information om föreskriften 2008:1 angående underhåll, spårbarhet, utrangering, m.m.

Besiktning av stationära personlyftar efter protokoll och anvisningar

Besiktning av vårdsängar efter protokoll och anvisningar

Gällande standarder

Frågor och utvärdering

Kursledare

Patrik Tydén

Patrik Tydén är hjälpmedelstekniker och arbetar till vardags som chef på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Patrik har många års bred erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel; som samordnare i Lerums kommun hade han ansvar för kommunens medicintekniska utrustning, han har även deltagit i Göteborgs upphandlingsbolag kring upphandlingen av servicetjänster för Västra Götalandsregionen. Patrik har även suttit i styrelsen för Hjälpmedelsteknisk förening under tio år, föreningen anordnar varje år en nationell konferens för hjälpmedelstekniker.

Patrik håller i kursen Besiktning och funktion – personlyftar och vårdsängar hos HMC Sverige.

Vad tycker kursdeltagare?