24-timmars positionering

– Uppdragsutbildning i tre dagar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och rehabassistenter som arbetar med positionering av personer med stora funktionsnedsättningar –

På den här utbildningen får du teoretiska kunskaper i hur deformiteter och felställningar utvecklas och praktiska kunskaper kring hur dessa kan bedömas och korrigeras.

Du får en större teoretisk insikt i varför rullstolsanvändare sitter och ligger som de gör, samt när och hur du ska korrigera eller kompensera i förhållande till användaren. Du får också kunskap kring hur du kan undersöka rullstolsanvändarens rörlighet och vilken betydelse det har för den aktuella sittande och liggande ställningen.

Slutligen lär du dig prioritering av sittande och liggande ställning. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt.

Uppdrags­utbildning

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige,  lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och rehabassistenter som arbetar med positionering av personer med stora funktionsnedsättningar.

Tre dagar

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar.

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Utbildningen utgår från den utrustning som deltagarna normalt har att arbeta med.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit)

2020

27 900 kr exkl. moms per dag.

Utbildningen är fullbokad till och med år 2019. För kostnadsförslag och bokning för 2020 eller senare, kontakta oss! Ni är också alltid välkomna att boka kursplatser till kursen i vår lokal i Göteborg!

Max 16 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Litteraturlista

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Biomekanik; för att ge en förutsättning att förstå varför rullstolsanvändare sitter som de gör.

Den fysiska undersökningen i förhållande till sittande (teori och praktik).

Flexibla kontra fixerade deformiteter.

När väljer man manuell rullstol, komfortrullstol eller formgjuten sits?

Columna (ryggrads-) och höftdeformiteter.

Huvudkontroll vid sittande.

Varför är positionering vid liggande relevant? Vem kan dra nytta av det?

Vad kan man med fördel göra innan positionering?

Den fysiska undersökningen i förhållande till liggande (teori och praktik).

Liggande positioner.

Praktiska genomförandet.

Allmänna överväganden i förhållande till utrustning.

Egna patientfall (sittande och/eller liggande).

Kursledare

Dorte Støvring

Dorte Støvring är utbildad fysioterapeut och specialist på positionering sedan mer än 25 år. Hon startade sin karriär på ett center för ryggmärgsskadade och har sedan 1998 en klinik i Köpenhamn med inriktning på neurologi.

Hon är genom sitt företag DS Consulting, en ofta anlitad och mycket uppskattad expert, föreläsare och kurshållare inom positionering i hela Skandinavien.

Vad tycker kursdeltagare?