Manuella förflyttningar

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter & rehabassistenter –

På den här kursen får du fördjupad kunskap och säkerhet i att arbeta med manuella förflyttningar med och utan hjälpmedel.

Du får förståelse för hur tyngdlagen påverkar våra förflyttningar och hur vi kan använda friktionsminskning, kraft- och rörelseriktning, hävarmar, m.m. för att oberoende kunna bemöta och anpassa förflyttningarna efter situationen och patienters olika förutsättningar. Du får också goda kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för manuell förflyttning. Efter utbildningen har du kompetens och utbildningsmaterial att instruera patienten och handleda vårdpersonal i manuella förflyttningar.

I de praktiska övningarna arbetar vi bland annat med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata patientens egen förmåga.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2019

27 – 30 augusti (Göteborg)

5 – 8 november (Stockholm)

Fyra dagar

Dag 1-3 kl. 9.00 – 16.00

Dag 4 kl. 9.00 – 15.30

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

 

Stockholm

Rehab Station Stockholms undervisningslokal, Gustaf III:s Boulevard 23 i Solna (hitta hit)

2019

9 800 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 12 st. deltagare på kursen.

Arbeta med manuella förflyttningar – för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

Manuella förflyttningar, K. Reifeldt, HMC Sverige, 2019

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad, bl.a. Utprovningsprotokoll, manuella förflyttningar
HMC Sverige, 2018

Kursprogram

Introduktion – förflyttningskunskap

Mötet/bemötande

Våra rörelser, rörelseanalys

Grundförutsättningar (biomekaniska grundprinciper)

Stödja manuella förflyttningar – skapa bra förutsättningar

Praktiska övningar med/utan hjälpmedel:

  • Sittande till stående/lätta på stussen – grepp
  • Upp och gå
  • Längre bak/fram i sittande

Belastningsergonomi

Omvårdnadsarbete, riskbedömningar

Hjälparens förutsättningar, egen kroppsmedvetenhet – praktiska övningar

Praktiska övnngar med/utan hjälpmedel:

  • Låg överflyttning till/från rullstol-säng
  • Sittande överflyttning (glidskiva) till/från rullstol-säng

Förflyttningshjälpmedel

Reglerbara sängar – arbetshöjd, bra funktioner och tillbehör

Praktiska övningar i stationer:

  • Vändning i säng
  • Längre upp i säng
  • Upp/ner från sängkanten – i/ur säng
  • Upp från golv

Funktionsnedsättning och toalettbesök – en studie

Praktiskt arbete med fallbeskrivningar

Praktiska råd inför utbildning av omvårdnadspersonal

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nico_6627-500x500

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig