Manuella förflyttningar

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter & hjälpmedelskonsulenter –

Att hantera förflyttningar på rätt sätt är av avgörande betydelse för patient och omvårdnadspersonal. Fokus i den här kursen ligger på att stärka patientens egen förmåga oavsett hur den ser ut och minska personalens arbetstyngd vid förflyttningar på ett mätbart och effektivt sätt.

På den här kursen får du lära dig grundessensen inom manuella förflyttningar, där en analys av patientens funktionsvariation över hela dygnet utgör basen för insatserna. Du får kunskap att på ett strukturerat och professionellt sätt ta förflyttningsstatus, förskriva adekvata hjälpmedel och välja säkra och skonsamma förflyttningsförfaranden.

Med verktyg för kommunikation och överföring vid handledning av omvårdnadspersonal med patientens delaktighet i fokus, skapas ett rehabiliterande förhållningssätt vid förflyttningar för alla yrkesroller inom teamet. Med stöd av vår metod, som bygger på forskning och många års beprövad erfarenhet av utbildning inom förflyttningskunskap, kan du direkt efter kurs komma igång med arbetssättet i din kliniska vardag samt vid handledning av personal vid manuella förflyttningar.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

25 – 28 februari (Göteborg: fullbokad)

24 – 27 mars (Göteborg: fullbokad)

21 – 24 april (Göteborg)

Fyra dagar

Dag 1-3 kl. 9.00 – 16.00

Dag 4 kl. 9.00 – 15.30

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

 

Stockholm

Rehab Station Stockholms undervisningslokal, Gustaf III:s Boulevard 23 i Solna (hitta hit)

2019

9 800 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 12-15 st. deltagare på kursen.

Arbeta med manuella förflyttningar – för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

Manuella förflyttningar, K. Reifeldt, HMC Sverige, 2019

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad, bl.a. Utprovningsprotokoll, manuella förflyttningar
HMC Sverige, 2018

Kursprogram

Introduktion – förflyttningskunskap

Paradigmskiftet – teknikbaserad eller individanpassad förflyttning?

HMC Sveriges metod – säkra skonsamma förflyttningar som bevarar funktion

 • Människan – förflyttningsstatus som täcker hela dygnet
 • Människan i en fysisk miljö – kontaktpunkter och friktion
 • Människan möter människa – beröring och tid för ett gott vårdmöte

Praktiska övningar efter patientanalys;

 • Vändning i säng
 • Längre upp i säng
 • Mäta krafter vid vändning

Manuella förflyttningshjälpmedel

Reglerbara sängar – funktioner, arbetshöjder och tillbehör

Rullstolar ur förflyttningsperspektiv

Ensamarbete

Praktiska övningar efter patientanalys;

 • Längre bak i stol
 • Upp från sängkanten – i/ur säng
 • Upp från golv

Människa möter Människa

Mötet med den kognitivt sviktande patienten

Belastningsergonomi – personalens fysiska arbetsmiljö

Träning i vardagen eller specifik rehabilitering

Personalens förutsättningar, egen kroppsmedvetenhet – praktiska övningar

Praktiska övningar efter patientanalys

 • Sittande till stående
 • Låg överflyttning
 • Sittande överflyttning med glidskiva

Funktionsnedsättning och toalettbesök – en studie

Digitalt stöd vid förflyttningar; förflyttningshjälpen/förskrivarhjälpen

Praktiskt arbete med fallbeskrivningar

Praktiska råd inför utbildning av omvårdnadspersonal

Information kring HMC Sveriges utvecklingsprojekt inom förflyttningskunskap

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nico_6627-500x500

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig