Uppdragsutbildning

Genom våra uppdragsutbildningar har ni möjlighet att hålla våra utbildningar där ni själva önskar – på er arbetsplats eller i er stad.

Vår strävan är att nå alla inom vården i Sverige som arbetar med förflyttning av människor med olika sorters funktionsnedsättningar. Vi utvecklar ständigt våra möjligheter att erbjuda utbildningar till arbetsplatser och institutioner över hela landet. Därför nöjer vi oss inte med att ha kurser, föreläsningar och temadagar i våra lokaler i Göteborg och Stockholm.


Vad skiljer mellan uppdragsutbildningar och kurser?

Genom våra uppdragsutbildningar har ni möjlighet att hålla våra utbildningar där ni själva önskar – på er arbetsplats eller i er stad. Här nedan ser ni vad som primärt skiljer sig mellan kurser och uppdragsutbildningar.


Uppdragsutbildning

  • En gemensam grupp som har patienter och/eller organisation tillsammans kan applicera, vidareutveckla och diskutera nyvunna kunskaper tillsammans med kollegor.
  • Billigare per deltagare för kund!
  • Kräver eget arbete med att ordna fram och inreda lokal med det material och i förekommande fall hjälpmedel som krävs, samt ordna med fika och deltagaradministration.

Kurs

  • Med deltagare från olika delar av landet med olika föreskrifter, rutiner och erfarenhet blir utbytet nationellt istället för lokalt.
  • Utbildas i en fantastisk utbildningslokal med stort utbud av hjälpmedel på plats (över 35 hjälpmedelsleverantörer ur olika segment) och inspirationsmiljöer.
  • All logistik kring deltagaradministration, fika, hjälpmedel, lokal fixar HMC Sverige!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial