Rörelseförmåga vid demenssjukdom – uppdatering

På den här kursen får du uppdatera och fördjupa dina kunskaper kring hur demenssjukdomar påverkar en människas rörelseförmåga och hur du kan underlätta vägen till rörelse.