Förflyttningskunskap grundkurs – digital utbildning

Teoretiska grunder i förflyttningskunskap som kommer att minska belastningen på dig och öka dina vårdtagares välmående.

Genomtänkt

“Genomtänkt, pedagogiskt och lätt att ta till sig”

Deltagare