Förflyttningskunskap -avancerad kurs – för undersköterskor

Fördjupa dig i individanpassad förflyttning med fokus på patienter med särskilda diagnoser.

En kurs som gör skillnad

“Mycket givande och väl strukturerad kurs som ger både praktiska tips och information om teorierna bakom. Jag tar med mig vikten av att inte ställa för stora krav på vårdtagaren vid förflyttningssituationer, utan anpassa efter dagsform och kraftkällor. Lärorikt att fysisk erfarenhet ger en större förståelse för att varje individuell förflyttning är unik.”

Deltagare