Digital version: Livskvalitet vid demenssjukdom

275 kr

(99 sidor)

Detta är en digital utgåva av boken Livskvalitet vid demenssjukdom – Rörelse, bemötande, aktivitet i en personcentrerad miljö där du får ta del av fem experters kunskap med fokus på att ge personer som lever med demenssjukdom ett respektfullt bemötande och stärka livskvaliteten för den demenssjuke i en förståelig och för målgruppen anpassad omvärld. Sista kapitlet visar några exempel på hur man kan utforma ett boende för personer som lever med demenssjukdom och som också är en gynnsam miljö för vårdpersonal i deras arbete. Du kan se ett utdrag ur boken här.

Författarna har alla en lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom sina specialistområden: Gun Aremyr, fil. mag. och leg. arbetsterapeut, Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut, Charlotta Thunborg, med. dr. och leg. fysioterapeut, Helle Wijk, leg. sjuksköterska, professor och doktor i medicinsk vetenskap, Cristina Wångblad, fil. mag. och leg. fysioterapeut.

Läs våra allmänna villkor för materialbeställningar här.

Artikelnr: fmlbp-245 Kategorier: ,

Liknande produkter