Smärta - förflyttning

– Uppdragsutbildning i två dagar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter –

På den här utbildningen får du kunskap om grundläggande smärtfysiologi och behandling samt om hur man kan lösa olika förflyttningsbehov för användare med långvarig smärta.

Efter utbildningen har du kunskap om hur smärta påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser smärta har för omvårdnadsarbetet och förflyttningar. Du får kunskap om vad det finns för hjälpmedel som är särskilt lämpliga att använda i förflyttningar av användare med smärta. Du får också lära dig att göra en enkel smärtanalys.

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

Två dagar

Kl. 9-16

Utbildningen genomförs i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit) på grund av utrustningskrav.

2019

Utbildningen kostar 26 500 kr per dag.

Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 15 personer.

Smärta och förflyttningar med särskilda behov,
K. Reifeldt & E. Götharson, HMC Sverige, 2014.

Underlag för smärtanalys

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Smärtans orsaker och konsekvenser

Smärtfysiologi och behandling

Hur påverkar smärtan patientens mobilitet och rörelse

Bemötande och kommunikation – förberedelse till förflyttning

Praktisk smärtanalys

Hjälpmedel

Fallbeskrivningar och praktiskt arbete i grupp

Lägesförändringar i sängen – vändning och längre upp

Liggande överflyttningar

Upp på sängkanten

Sittande överflyttningar

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar och Smärta – förflyttning.

Hélène Hallström

helene-rund

Hélène Hallström är leg. sjukgymnast med mer än 30 års erfarenhet från både primärvård och sjukhusvård, inom neurologi, primärvård och kirurgi. Hon är smärtspecialist med magisterkompetens och arbetar sedan 23 år tillbaka på Smärtcentrum (numera Högspecialiserad smärta) på Karolinska i Solna. Hennes erfarenhet av smärtvård, spänner över allt ifrån akut till palliativ vård.

Hélène undervisar på Karolinska Institutet och arbetar kliniskt samt undervisar inom området smärta. På Karolinska arbetar hon kliniskt med öppen- och slutenvårdspatienter samt driver utvecklingsprojekt och forskning inom området smärta.

Vad tycker kursdeltagare?