Uppdatering - Manuella förflyttningar

På den här kursen får du uppdatera dina kunskaper i förflyttningskunskap (vad avser manuella förflyttningar). Du blir behörig att certifieras enligt vårt certifieringsprogram. Dessutom får du aktuellt kursmaterial!

Du får fräscha upp dina kunskaper inom manuella förflyttningar, där HMC Sveriges metod med patientens delaktighet i fokus utgör grunden. Du får lära dig att på ett strukturerat och professionellt sätt ta förflyttningsstatus, förskriva adekvata hjälpmedel och välja säkra och skonsamma förflyttningsförfaranden.

Med ett rehabiliterande arbetssätt som understöds med verktyg för kommunikation och överföring vid handledning av omvårdnadspersonal, skapas ett gemensamt synsätt på förflyttningar för aktuella yrkesgrupper inom teamet.

Kursen är öppen för alla som tidigare gått vår kurs i Manuella förflyttningar men riktar sig särskilt till kursdeltagare som har genomgått utbildningen för över fem år sedan. Du bör dock ha arbetat aktivt med förflyttningskunskap under de senaste år för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på ett optimalt sätt.

Uppdrags­utbildning

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter & hjälpmedelskonsulenter.

En dag

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar. I de praktiska övningarna arbetar vi med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata användarens egen förmåga

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Utbildningen och erforderlig utrustning planeras i samråd mellan oss och uppdragsgivaren. Vi kompletterar med utrustning, om ni inte har all utrustning tillgänglig.

Möjlighet finns också att hålla utbildningen i HMC Sveriges utbildningslokal i Göteborg, i den mån lokalen är tillgänglig.

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr (för en heldag).

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Arbeta med manuella förflyttningar – För dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar,
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

En väska packad med Manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning,
HMC Sverige, 2017

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad, bl.a. Utprovningprotokoll, manuella förflyttningar,
HMC Sverige, 2017

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar och utformas i samråd med uppdragsgivaren.

Grundprogrammet består av följande punkter:

  • HMC Sveriges metod för individanpassade förflyttningar över 24 h
  • Fallbeskrivningar fiktiva eller medtag egna:
    • Praktiska övningar i att analysera patientens förmågor samt begränsningar kopplade till förflyttningen, skapa bra fysiska förutsättningar i miljön och handleda säkra, skonsamma och funktionsbevarande förflyttningar för din patient.
    • Praktiska råd inför egen utbildning av omvårdnadspersonal.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?