Uppdatering - Manuella förflyttningar

På den här utbildningen får du uppdatera dina kunskaper i förflyttningskunskap (vad avser manuella förflyttningar). Du blir behörig att certifieras enligt vårt certifieringsprogram. Dessutom får du aktuellt kursmaterial!

Utbildningen ger fördjupad kunskap och säkerhet i hur tyngdkraften påverkar våra förflyttningar och hur vi oberoende kan bemöta och anpassa förflyttningarna efter situationen och patientens olika förutsättningar. Vi lägger tyngd på hur hjälparen kan skapa bästa möjliga förutsättningar för förflyttningen baserat på analys av både de fysiska omständigheterna och patientens rörelser (rörelseanalys). Du får också goda kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för manuell förflyttning.

Utbildningen fungerar som en uppdatering för alla som tidigare gått vår kurs i Manuella förflyttningar men riktar sig särskilt till kursdeltagare som har genomgått utbildningen tidigare än 2009. Du bör dock ha arbetat aktivt med förflyttningskunskap under de senaste år för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på ett optimalt sätt.

Uppdrags­utbildning

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

En dag

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar. I de praktiska övningarna arbetar vi med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata användarens egen förmåga

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Utbildningen och erforderlig utrustning planeras i samråd mellan oss och uppdragsgivaren. Vi kompletterar med utrustning, om ni inte har all utrustning tillgänglig.

Möjlighet finns också att hålla utbildningen i HMC Sveriges utbildningslokal i Göteborg, i den mån lokalen är tillgänglig.

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr (för en heldag).

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Arbeta med manuella förflyttningar – För dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar,
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

En väska packad med Manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning,
HMC Sverige, 2017

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad, bl.a. Utprovningprotokoll, manuella förflyttningar,
HMC Sverige, 2017

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar och utformas i samråd med uppdragsgivaren.

Grundprogrammet består av följande punkter:

  • Grundförutsättningar (biomekaniska grundprinciper)
  • Våra rörelser – rörelseanalys
  • Stödja manuella förflyttningar
  • Fallbeskrivningar – praktiska övningar i att se patientens rörelsemönster, skapa bra förutsättningar och säkra patientens egen kraft/energi i förflyttningen
  • Praktiska råd inför utbildning av omvårdnadspersonal

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?