Manuella förflyttningar

– Uppdragsutbildning i tre dagar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter & hjälpmedelskonsulenter –

Att hantera förflyttningar på rätt sätt är av avgörande betydelse för patient och omvårdnadspersonal. Fokus i den här kursen ligger på att stärka patientens egen förmåga oavsett hur den ser ut och minska personalens arbetstyngd vid förflyttningar på ett mätbart och effektivt sätt.

På denna kurs får du lära dig grundessensen inom manuella förflyttningar, där en analys av patientens funktionsvariation över hela dygnet utgör basen för insatserna. Du får kunskap att på ett strukturerat och professionellt sätt ta förflyttningsstatus, förskriva adekvata hjälpmedel och välja säkra och skonsamma förflyttningsförfaranden.

Med verktyg för kommunikation och överföring vid handledning av omvårdnadspersonal med patientens delaktighet i fokus, skapas ett rehabiliterande förhållningssätt vid förflyttningar för alla yrkesroller inom teamet. Med stöd av vår metod, som bygger på forskning och många års beprövad erfarenhet av utbildning inom förflyttningskunskap, kan du direkt efter kurs komma igång med arbetssättet i din kliniska vardag samt vid handledning av personal vid manuella förflyttningar.

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter & hjälpmedelskonsulenter.

Tre dagar

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar. I de praktiska övningarna arbetar vi med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata användarens egen förmåga

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Erforderlig utrustning, se här. Vi kompletterar med utrustning, om ni inte har all utrustning tillgänglig.

Möjlighet finns också att hålla utbildningen i HMC Sveriges utbildningslokal i Göteborg, i den mån lokalen är tillgänglig.

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr per dag.

 

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

Arbeta med manuella förflyttningar – För dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

Manuella förflyttningar, K. Reifeldt, HMC Sverige, 2019

En väska packad med Manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
HMC Sverige, 2018

Utprovningsprotokoll, manuella förflyttningar
HMC Sverige, 2018

Litteraturlista

Föreläsningsmaterial och arbetsblad

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Introduktion – förflyttningskunskap

Paradigmskiftet – teknikbaserad eller individanpassad förflyttning?

HMC Sveriges metod – säkra, skonsamma förflyttningar som bevarar funktion

Människan – förflyttningsstatus som täcker hela dygnet

Människan i en fysisk miljö – kontaktpunkter och friktion

Människan möter människa – beröring och tid för ett gott vårdmöte

Praktiska övningar efter patientanalys:

  • Vändning i säng
  • Längre upp i säng
  • Mäta krafter vid vändning

Manuella förflyttningshjälpmedel

Reglerbara sängar – funktioner, arbetshöjder och tillbehör

Rullstolar ur förflyttningsperspektiv

Ensamarbete

Praktiska övningar efter patientanalys:

  • Längre bak i stol
  • Upp från sängkanten – i/ur säng
  • Upp från golv

Människa möter Människa

Mötet med den kognitivt sviktande patienten

Belastningsergonomi – personalens fysiska arbetsmiljö

Träning i vardagen eller specifik rehabilitering

Personalens förutsättningar, egen kroppsmedvetenhet – praktiska övningar

Praktiska övningar efter patientanalys:

  • Sittande till stående
  • Låg överflyttning
  • Sittande överflyttning med glidskiva

Praktiska råd inför utbildning av omvårdnadspersonal

Information kring HMC Sveriges utvecklingsprojekt inom förflyttningskunskap

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar och Smärta – förflyttning.

David Thomas

David Thomas är leg. sjukgymnast och ergonom med examen i mekanisk diagnostik och terapi. Han har även genomgått alla basic-steg i Orthopaedic Medicin International (OMI). David har många års erfarenhet från arbete inom primärvården och har hållit utbildningar i ergonomi. Idag arbetar han som arbetsmiljökonsult på Esam i Umeå. David har tränat Tai Chi i snart 20 år.

David håller vår utbildning Manuella förflyttningar i norra Sverige och är ansvarig för utbildningen Kroppskännedom vid förflyttningar.

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon håller kurser och föreläsningar inom ämnet fetma.

Kicki har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Vad tycker kursdeltagare?