Juridiken kring intygsskrivning

– För intygsskrivare (legitimerad personal), handläggare samt chefer –

På den här kursen får du lära dig vilka juridiska krav som ställs på intyg och utlåtande som utfärdas inom hälso- och sjukvården av legitimerad personal.

Kursen ger dig kunskap om vilka intyg som du är skyldig att skriva, vad ditt yrkesansvar innebär och vad som händer när det krockar med verksamhetens rutiner och enskildas önskemål. Stor fokus läggs på genomgång av de grundläggande krav som ställs på utredning, bedömning och utformning av intyg för olika ändamål. Vi diskuterar även olika dilemman och går igenom praktiska exempel på intyg.

Uppdrags­utbildning

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

För intygsskrivare (legitimerad personal), handläggare samt chefer.

En dag: kl. 9-16

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit).

Utbildningen kostar 29 500 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Upp till 25 personer.

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

  • Rollen som intygsskrivare
  • Generella juridiska regler
  • Yrkesansvar för legitimerade yrkesgrupper
  • Krav på utredning, bedömning och utformning (med exempel på intyg i bostadsanpassningsärenden),
  • Intyg kontra åtgärdsförslag i BAB-ärenden
  • Den enskildes ställning och rättigheter

Kursledare

Dina Jacobson

Dina-Jacobson0538

Dina Jacobson är jurist och har under många år arbetat med bland annat juridiken som styr hälso- och sjukvårdens område. Hon har tidigare arbetat på domstol, departement och Sveriges Arbetsterapeuter. Numera arbetar Dina med att utreda och utbilda arbetsterapeuter och annan personal om deras yrkesansvar och skyldigheter, exempelvis att skriva intyg för olika ändamål.

Se även Dinas kurs Juridiken kring hjälpmedel. Dina håller även kursen Bostadsanpassning tillsammans med Leif Jalenius.