Juridiken kring hjälpmedel

– För förskrivare, hjälpmedelskonsulenter, tekniker och chefer –

 

Föreläsning och workshop (heldag)

På den här kursen får du lära dig vilka juridiska krav som ställs förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Kursen ger dig kunskap om vilket yrkesansvar du har som förskrivare och vad som händer när det krockar med verksamhetens rutiner och enskildas önskemål. Vi går igenom de grundläggande reglerna som styr ditt arbete inom hälso- och sjukvården samt fördjupar oss i delarna som ingår i förskrivningsprocessen. Särskild fokus läggs på hur ditt ansvar ser ut i förhållande till andras skyldigheter samt när ansvaret tar slut. Vi diskuterar även olika dilemman och går igenom praktiska exempel.

 

Föreläsning som ges två gånger under en dag (halvdag x 2)

På föreläsningen får du lära dig vilka juridiska krav som ställs på förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Föreläsningen ger dig kunskap om vilket yrkesansvar du har som förskrivare och vad som händer när det krockar med verksamhetens rutiner och enskildas önskemål. Vi går översiktligt igenom dels vilka regler som styr ditt arbete inom hälso- och sjukvården, dels delarna som ingår i förskrivningsprocessen. Föreläsningen ger utrymme för vissa gemensamma diskussioner.

Uppdrags­utbildning

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

För förskrivare, hjälpmedelskonsulenter, tekniker och chefer.

Föreläsning med workshop:

En dag, kl. 9.00-16.00

 

Föreläsning halvdag x 2:

9.00-12.00 samt 13.00-16.00

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit).

Utbildningen kostar 29 500 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Upp till 25 personer.

Föreläsningsmaterial

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

  • Regler som styr förskrivning av hjälpmedel
  • Ledningens och personalens olika skyldigheter
  • Delar som ingår i förskrivningsprocessen
  • Hur långt sträcker sig uppföljningsansvaret?
  • Hjälpmedelsanvändarens ställning, rättigheter

Kursledare

Dina Jacobson

Dina-Jacobson0538

Dina Jacobson är jurist och har under många år arbetat med bland annat juridiken som styr hälso- och sjukvårdens område. Hon har tidigare arbetat på domstol, departement och Sveriges Arbetsterapeuter. Numera arbetar Dina med att utreda och utbilda arbetsterapeuter och annan personal om deras yrkesansvar och skyldigheter, exempelvis att skriva intyg för olika ändamål.

Se även Dinas kurs Juridiken kring intygsskrivning. Dina håller även kursen Bostadsanpassning tillsammans med Leif Jalenius.