Hjälpmedelskunskap

– produkten, användaren och personalens ansvar

– För personer som arbetar med hjälpmedel; arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsultenter, hjälpmedelstekniker, chefer och tjänstemän –

Det här är en utbildning för dig som arbetar med hjälpmedel. Vi går igenom processen att nyproducera ett hjälpmedel och skillnaden på medicintekniska hjälpmedel och konsumentprodukter – båda förskrivningsbara.

En viktig del i utbildningen är att gå igenom vem som ansvarar för vad när ett hjälpmedel ska provas ut och förskrivas. Hur bör man som förskrivare förhålla sig till omgivningens önskemål och krav för att inte tappa fokus på uppdraget – att bedöma ett hjälpmedelsbehov och förskriva rätt hjälpmedel till rätt person?

Vi går också igenom hjälpmedel av olika fabrikat som fyller samma/liknande behov. Hjälpmedel som ofta förskrivs i samband med omvårdnadsarbete och förflyttningar är hjälpmedel som skapar grepp, påverkar friktionen och tyngdlagen, rullstolar och reglerbara sängar.

Uppdrags­utbildning

Information

Kicki Reifeldt, Hjälpmedelcenter Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

För personer som arbetar med hjälpmedel; arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker, chefer och tjänstemän.

Två dagar

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Utrustning (hjälpmedel) kan kompletteras av oss.

Möjlighet finns även att, i mån av tillgänglighet, hålla utbildningen i Hjälpmedelcenter Göteborgs lokaler (hitta hit).

Utbildningen kostar 25 400 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildarna samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 16 personer, beroende på utbildningslokalens storlek och utrustning.

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning,
K. Reifeldt, HMC Göteborg, 2014

Förteckning – Hjälpmedel för överviktiga,
K. Reifeldt, HMC Göteborg, 2014

Affisch; lyftselar delade benstöd, odelade benstöd och andra lyfttillbehör,
HMC Sverige, 2016

Föreläsningsmaterial och litteraturtips

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Från idé till färdig produkt – hur går det till att ta fram ett nytt hjälpmedel

 • Tillverkningsprocessen
 • Uppfylla krav för medicintekniska direktivet för klass 1-produkter MDD 93/42EEC
 • Skillnaden på medicintekniska hjälpmedel och konsumentprodukter – båda förskrivningsbara
 • Kraven på upphandlingar

Kategorier förflyttningshjälpmedel

Reglerbara sängar och rullstolar utifrån ett förflyttningsperspektiv

Vem ansvarar för vad när ett hjälpmedel ska provas ut och förskrivas och hur man som förskrivare bör förhålla sig till omgivningens önskemål för att inte tappa fokus på uppdraget – att bedöma ett hjälpmedelsbehov och förskriva ett lämpligt hjälpmedel?

Vårdgivarens ansvar

 • Vilka författningar och regelverk styr?
 • Vilka hjälpmedelsbehov ska tillgodoses?

Användarens ställning och rättigheter

 • Delaktighet och beslutanderätt?
 • Rätten att välja respektive avstå ett hjälpmedel?

Anhöriga/närstående (god man)

 • Delaktighet och beslutanderätt?
 • Företrädaransvar?

Behovsbedömningen

 • Status? Omgivningshinder?
 • HMCSveriges metod – utprovning av individanpassad lyftsele
 • Ordinera en manuell förflyttning
 • Hjälpmedel eller annan insats?

Förskrivningens faser

 • Från val av produkt till uppföljning

Personalens ansvar

 • Chefer, tjänstemän/övrig personal
 • Förskrivare, konsulenter, tekniker

Gränsdragningsproblematik

 • Fallbeskrivningar – diskussioner

Redovisning av Socialstyrelsens förskrivarstöd

Kursledare

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon är, förutom för denna kurs, också ansvarig för kurser och föreläsningar inom ämnet fetma.

Kicki har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Kursledare

Dina Jacobson

Dina-Jacobson0538

Dina Jacobson är jurist  och har under många år arbetat med bland annat juridiken som styr hälso- och sjukvårdens område. Hon har tidigare arbetat på domstol, departement och Sveriges Arbetsterapeuter.

Numera arbetar Dina i eget företag med att utreda och utbilda arbetsterapeuter och annan personal om deras yrkesansvar och skyldigheter, exempelvis att skriva intyg för olika ändamål.

Dina håller kursen Hjälpmedelskunskap tillsammans med Kicki Reifeldt. Kursen Bostadsanpassning håller hon tillsammans med Leif Jalenius.