Uppdatering - Förflyttning med personlyftar

– Uppdragsutbildning i en dag för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter –

På den här utbildningen får du uppdatera dina kunskaper i förflyttningskunskap (vad avser förflyttning med personlyft). Du blir behörig att certifieras enligt vårt certifieringsprogram. Dessutom får du aktuellt kursmaterial!

Utbildningen ger kunskaper i att metodiskt prova ut en individanpassad lyftsele och lyftbygel. Med stöd av metoden kan val av lyftsele och personlyft förklaras och motiveras på ett pedagogiskt sätt för patienten och hjälparen. Du får också information om nyheter inom området.

Utbildningen fungerar som en uppdatering för alla som tidigare gått vår kurs i Förflyttning med personlyftar men riktar sig särskilt till kursdeltagare som har genomgått utbildningen tidigare än 2009. Du bör dock ha arbetat aktivt med förflyttningskunskap under de senaste år för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på ett optimalt sätt.

Uppdrags­utbildning

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Kicki Reifeldt, Hjälpmedelcenter Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

En dag

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar i överflyttning med personlyft kopplade till fallbeskrivningar.

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Utbildningen och erforderlig utrustning planeras i samråd mellan oss och uppdragsgivaren. Vi kompletterar med utrustning, om ni inte har all utrustning tillgänglig.

Möjlighet finns också att hålla utbildningen i HMC Sveriges utbildningslokal i Göteborg, i den mån lokalen är tillgänglig.

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer.

Förflyttning med personlyftar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2017

Arbeta med personlyft – för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Mini-affisch; lyftselar delade benstöd, odelade benstöd och lyftvästar
HMC Sverige, 2016

Utprovningsprotokoll, lyftsele med delade benstöd
HMC Sverige, 2017

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Lyftselar med delade benstöd: val av ryggstöd och benstödsskärning

Lyftselar med odelade benstöd

Övriga lyfttillbehör, förflyttningslakan

Lyftsymmetri och individuella inställningar

Lyftbyglar och dess inverkan på lyftet

HMC Sveriges Metod för val av individuell lyftsele baserat på användarens status och stödbehov

Förflyttning av patienter med smärta, extremt överviktiga samt amputerade patienter

Information om hur man använder HMC Sveriges förskrivarstöd

Kursledare

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon är, förutom för denna kurs, också ansvarig för kurser och föreläsningar inom ämnet fetma.

Kicki har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Vad tycker kursdeltagare?