Förflyttning med personlyftar

– Uppdragsutbildning i två dagar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter –

Efter genomgången utbildning har du kunskaper att lösa olika förflyttningsbehov med personlyft och prova ut en individuell lyftsele. Du vet också vad det finns för personlyftar (uppresningslyftar och mobila hjullyftar) med tillbehör på marknaden.

Utbildningen ger dig kunskap i att metodiskt prova ut en individuell lyftsele och lyftbygel, att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt med en mobil personlyft och applicera olika typer av lyftselar. Med stöd av vår metod kan valet av lyftsele förklaras och motiveras på ett pedagogiskt sätt för användaren och omvårdnadspersonalen.

Efter utbildningen har du utbildningsmaterial och kompetens att handleda användaren samt kunskap om vad som bör ingå i en lyftutbildning för omvårdnadspersonal.

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som öppen kurs.

Information

Martin Gottfridsson, Hjälpmedelcenter Sverige, martin@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

Två dagar

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar i överflyttning med personlyft kopplade till fallbeskrivningar.

Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska genomgångar i samma rum som övningsrummet.

Erforderlig utrustning, se här. Vi kompletterar med utrustning, om ni inte har all utrustning tillgänglig.

Möjlighet finns också att hålla utbildningen i HMC Sveriges utbildningslokal i Göteborg, i den mån lokalen är tillgänglig.

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr per dag.

Utöver detta tillkommer kostnad för resa och logi för utbildaren samt ev. frakt av utbildningsmaterial. Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 12 personer.

Förflyttning med personlyftar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2017

Arbeta med personlyft – För dig som arbetar med personlyftar och lyftselar
HMC Göteborg, 2018

Mini-affisch; lyftselar delade benstöd, odelade benstöd och lyftvästar
HMC Sverige, 2016

Utprovningsprotokoll; lyftsele med delade benstöd
HMC Sverige, 2017

Litteraturtips

Arbetsblad

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

Lyftselar med delade benstöd

Val av ryggstöd och benstödsöppning

Lyftselar med odelade benstöd

Material/storlekar/märkning

Skötselråd/besiktning av lyftselar

Handleda personal

  • applicera lyftselar korrekt i säng alt. i rullstol
  • hantera en mobil personlyft på ett ergonomiskt bra sätt
  • säkra lyft
  • placering i rullstol

Övriga lyfttillbehör, förflyttningslakan

Individanpassad lyftsele/lyft

Individuell lyftposition

Lyftbyglar och dess inverkan på lyftet

HMC Sveriges metod för val av individuell lyftsele, baserat på användarens status och stödbehov

Praktisk tillämpning av metoden i fallbeskrivningar – grupparbete

Information om hur man använder HMC Sveriges förskrivarstöd

Kursledare

Martin Gottfridsson

Martin Gottfridsson är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos HMC Sverige. Han har basexamen i Orthopaedic Medicin International (OMI), påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke samt fortbildning inom sensorisk stimulering och akupunktur.

Förutom lång erfarenhet av kliniskt arbete inom kommunal hälso- och sjukvård samt poliklinisk verksamhet och idrottsmedicin har han även mångårig erfarenhet som enhetschef inom vård- och omsorg. Martin är ansvarig för HMC Sveriges utbildningar inom Förflyttning med personlyftar samt kurser för Förflyttningsinstruktörer.

Vad tycker kursdeltagare?