Extrem fetma - förflyttning

– Uppdragsutbildning i en dag för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter –

På den här utbildningen får du kunskap om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma får för omvårdnadsarbetet och förflyttningar.

Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt. Vi resonerar kring bemötande och kommunikation mellan användare och hjälpare i förflyttningar.

Utbildningen kan hållas också hållas som en kortare föreläsning för ett större antal personer, men ges då som en halvdag (del 1 i kursprogrammet).

Uppdrags­utbildning

Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som föreläsning och som öppen kurs.

Information

Kicki Reifeldt, Hjälpmedelcenter Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Information

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och rehabassistenter.

En dag

Kl. 9.00-16.00

Utbildningen kräver endast vanlig konferensutrustning (möjlighet att visa PPT samt whiteboard).

2019

Utbildningen kostar 24 900 kr per dag.

Hör gärna av er till oss för en offert!

Max 15 personer.

Förflyttning med övervikt
K. Reifeldt, HjälpmedelsCenter Väst, 2008

Mer om förflyttning med övervikt
K. Reifeldt, Hjälpmedelsinstitutet, 2011

Förteckning – Hjälpmedel för överviktiga
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Litteraturtips

Se allmänna villkor för beställning av våra uppdragsutbildningar här.

Utbildningsprogram

 • Fetmans orsaker, behandling och konsekvenser
 • Hur fetmans placering påverkar patientens mobilitet och rörelse och delaktighet
 • Hur planera för att ta emot patienter som lider av extrem fetma?
 • Vem är den bariatriska patienten?
 • Faktorer som påverkar arbetstyngden hos vårdpersonalen
 • Bemötande och kommunikation
 • Tekniska hjälpmedel, översikt
 • Förflyttningar särskilt anpassade för personer som lider av extrem fetma
 • Platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt
 • Riskfaktorer och riskbedömning vid olika förflyttningssituationer
 • Hjälpmedel anpassade för människor med extrem fetma
 • Fallbeskrivningar – grupparbete

Kursledare

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Vad tycker kursdeltagare?