VÅRA UPPDRAGS­UTBILDNINGAR

Genom våra uppdragsutbildningar har ni möjlighet att hålla våra utbildningar där ni själva önskar – på er arbetsplats eller i er stad. Här nedan ser ni vårt utbud av uppdragsutbildningar – inom förflyttningskunskap, positionering och hjälpmedelskunskap.

Manuella förflyttningar

manuella-forflyttningar-hmc

På den här utbildningen får du fördjupad kunskap och säkerhet i att arbeta med manuella förflyttningar med och utan hjälpmedel.

 

→ Även som uppdateringsutbildning!

Förflyttning med personlyftar

förflyttning personlyftar

På denna utbildning får du kunskap i att lösa olika förflyttningsbehov med personlyft och prova ut en individuell lyftsele.

 

→ Även som uppdateringsutbildning!

Den pedagogiska vägen

pedagogiska-vagen-hmc

På den här utbildningen får du lära dig en kvalitetssäkrad och professionell metod för att effektivisera dina möten och utbildningssituationer.

Fetma - förflyttning

fetma förflyttning

På den här utbildningen får du kunskap om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma får för omvårdnadsarbetet och förflyttningar.

Smärta - förflyttning

På den här utbildningen får du kunskap om grundläggande smärtfysiologi och behandling samt om hur man kan lösa olika förflyttningsbehov för patienter med långvarig smärta.

Kognitivt stöd vid demenssjukdom

Denna utbildning ger dig redskap för hur du utformar ett professionellt stöd anpassat till en person med kognitiv svikt, framförallt demenssjukdom.

24-timmars positionering

hmc sverige skrifter

På den här utbildningen får du teoretiska kunskaper i hur deformiteter och felställningar utvecklas och praktiska kunskaper kring hur dessa kan bedömas och korrigeras.

Hjälpmedelskunskap

Det här är en utbildning för dig som arbetar med hjälpmedel. Lär dig om processen att nyproducera ett hjälpmedel och hur du förskriver dem på ett korrekt sätt.

Juridiken kring hjälpmedel

Bostadsanpassning utbildning

På den här kursen får du lära dig vilka juridiska krav som ställs förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården.

Juridiken kring intygsskrivning

På den här kursen får du lära dig vilka juridiska krav som ställs på intyg och utlåtande som utfärdas inom hälso- och sjukvården av legitimerad personal.

Besiktning och funktion

På den här kursen får du lära dig riskanalys, besiktning, avvikelsehantering samt en övergripande förståelse för bakomliggande lagar och förordningar när det gäller personlyftar och vårdsängar.

PLANERING AV FORTBILDNING

Behöver ni hjälp med att planera er fortbildning? Läs mer här!