OBSERVATIV RÖRELSEANALYS

ett instrument för bedömning och dokumentation av individuell rörelseförmåga

– För arbetsterapeuter och fysioterapeuter –

På den här kursen får du fördjupad förståelse för hur vardagliga förflyttningar sker på ett naturligt sätt.

Fokus ligger på hur förflyttningar sker vanemässigt, d.v.s. hur förflyttningar startar, kvaliteten på rörelserna och vilka krafter som den egna kroppen använder för att utföra rörelsen och hur den eventuellt behöver kompletteras eller övas upp.

Genom teori och praktik (bland annat genom video-feedback), varvat med reflektion, fördjupar vi oss i hur trycket påverkar rörelseriktningen, hur kroppens olika koordinationer underlättar eller försvårar en förflyttning och hur vi kan använda kroppens (vår egen och patientens) egna resurser för att anpassa förflyttningar efter patientens olika förutsättningar.

Du får också verktyg för att kunna göra en systematiserad analys och bedömning av självständighetsnivå och motoriskt utförande vid förflyttningar utifrån “Rörelseanalys för förflyttning – ett instrument för bedömning av individuell rörelseförmåga” med grund i Observativ Rörelseanalys®*.

Kursen ger en fördjupad förståelse för vilken form av rörelseträning, manuellt stöd eller hjälpmedel som den enskilda individen är i behov av.

Certifieringsdekal

Information

Kicki Reifeldt, Hjälpmedelcenter Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

*Observativ Rörelseanalys® är en teknik för systematisk observation av människans rörelsemönster utan andra hjälpmedel än våra ögon. I Observativ Rörelseanalys® används de rörelseanalytiska fynden som utgångspunkt för att skapa förutsättningar för rörelse och återställa funktion. Observativ Rörelseanalys integrerar kinesiologi, biomekanik och neurovetenskap och bygger på rådande evidens och kunskap inom bland annat:

 • Motorisk utveckling
 • Motoriskt lärande
 • Motorisk kontroll

Kursinformation

2021

Nästa kurstillfälle blir under år 2021, eftersom vår kursledare forskar utomlands under 2020. Datum meddelas hösten 2020. Kontakta oss gärna för mer information!

Fyra dagar

Kl. 9.00 – 16.00

Ingen uppgift

Plats för kursen meddelas under hösten.

Det är 12 st. deltagare på kursen.

Instrument för rörelseanalys vid förflyttningar – bedömningsunderlag och översikt
Observativ Rörelseanalys & HMC Sverige, 2017

Föreläsningsmaterial, litteraturtips & arbetsblad

Kursprogram

Video-feedback som arbetande verktyg, reflektion och analys används som pedagogisk modell genomgående i kursen. Bakomliggande teorier varvas med praktik.

Introduktion till grunden inom Observativ Rörelseanalys®

Genomgång och användning av instrumentet: ”Rörelseanalys vid förflyttning – ett instrument för bedömning av individuell rörelseförmåga”

Analys av förflyttningsfilmer – optimal och avvikande rörelse

Grupparbete med utgångspunkt i de olika förflyttningarna i bedömningsinstrumentet:

 • sittande till stående
 • sittande till stående
 • stående till sittande
 • stående vändning 90 grader
 • längre fram i stol – två varianter
 • längre bak i stol – två varianter
 • låg överflyttning
 • upp från golv
 • från ryggliggande till sidliggande
 • från sidliggande till ryggliggande
 • längre upp i säng – två varianter
 • ryggliggande till sittande – två varianter
 • sittande till ryggliggande – två varianter

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Sofia Backåberg

Sofia6257-500x500

Leg. fysioterapeut, fil. Dr. vid Linnéuniversitetet Växjö

Sofia Backåberg är leg. Fysioterapeut och fil. Dr med många års erfarenhet av undervisning i ergonomi och förflyttningskunskap på Linnéuniversitetet Växjö Kalmar. Sofia disputerade 2016 med en avhandling som handlar om lärande och medvetandegörande kring egna rörelser med stöd av video feedback och reflektion.

Sofia har ett stort intresse och kunskap inom Observativ Rörelseanalys, som också ligger till grund för hennes undervisning och forskning. Sofia har tillsammans med Kicki Reifeldt, Anna Kimming och Peter Kraft utvecklat ett instrument för rörelseanalys vid förflyttningar (IRAF) där fokus ligger på utvärdering av individuell rörelseförmåga.

Peter Kraft

Peter6427-500x500

Leg. fysioterapeut, lärare i ergonomi vid Linnéuniversitetet Växjö 

Peter Kraft är leg. fysioterapeut med många års erfarenhet av undervisning i ergonomi och förflyttningskunskap – han har undervisat i förflyttningskunskap under 10 år som ergonom för Landstinget Kronoberg och under 13 år som representant för Handicare/Romedic. Peter har de senaste åren undervisat i ergonomi och förflyttningskunskap på Linnéuniversitetet Växjö Kalmar.

Peter har ett stort intresse och kunskap inom Observativ Rörelseanalys, som också ligger till grund för hans undervisning. Peter har tillsammans med Kicki Reifeldt, Anna Kimming och Sofia Backåberg utvecklat ett instrument för rörelseanalys vid förflyttningar (IRAF) där fokus ligger på utvärdering av individuell rörelseförmåga.

Annat som kan vara intressant för dig