Grundkurs för förflyttningsinstruktör

– För undersköterskor, rehabassistenter, vårdlärare & förflyttningsinstruktörer –

På dessa kurser (grundkursen är uppdelad i två delar) får du goda kunskaper i förflyttningar som utförs såväl med små och enkla hjälpmedel som med personlyft. Genom dessa bägge kurser får du lära dig om HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt. Du får konkreta verktyg för att kunna anpassa förflyttningar efter varje patients unika förutsättningar och utföra dem på ett sätt som är skonsamt och säkert för både patient och vårdpersonal. Genom metoden får du också ett redskap för att lättare kunna kommunicera patientens status till rehabpersonal och kan handleda dina kollegor.

Du får kunskap kring hur du minimerar belastningen för vårdpersonal på ett mätbart sätt och verktyg för att kunna göra riskanalyser. Du får också praktisk övning i att använda hjälpmedel på ett korrekt sätt och så smidigt som möjligt för både dig och din patient. Efter att du genomgått kursens bägge delar (totalt fyra dagar) har du en stabil grundkunskap inom såväl manuella förflyttningar som förflyttningar med personlyftar.

Certifieringsdekal.gron

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2019-2020

Grundkurs del 1

20 – 21 februari 2020 (Göteborg: två platser kvar)

17 – 18 september 2020 (Göteborg)

 

Grundkurs del 2

11 – 12 mars 2020 (Göteborg: två platser kvar)

15 – 16 oktober 2020 (Göteborg)

Två x två dagar

Dag 1-2 kl. 9.00 – 16.00

Dag 1-2 kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2019

Grundkurs del 1

4 900 kr (exkl. moms)

 

Grundkurs del 2

4 900 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 15 st. deltagare på kursen.

Arbeta med manuella förflyttningar – för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Arbeta med personlyft – för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Mini-affisch; lyftselar delade benstöd, odelade benstöd och andra lyfttillbehör
HMC Sverige, 2016

Föreläsningsmaterial, litteraturtips, metodmallar och arbetsblad

Kursprogram

 • Introduktion till förflyttningskunskap
 • HMC Sveriges Metod – hur förmedla kunskapen till kollegor?
 • Människans naturliga rörelsemönster
  • längre upp i säng
  • vändning i säng
 •  Människan i en fysisk miljö – Kontaktpunkter, hjälpmedelskunskap & skjuvkrafter
 • Praktisk träning enligt metod – längre upp i säng, vändning i säng
 • Hälsa för alla – lagstiftning och allmänna rekommendationer
 • Människans rörelseaxlar vid förflyttningar
 • Biomekanik vid förflyttningar
 • Belastningsergonomi – hur kan vi använda det naturliga rörelsemönstret för att bevara patientens funktioner och ha en god fysisk arbetsmiljö för personalen?
 • Riskbedömning
 • Praktiskt träning – mäta dragkrafter vid vändning, liggande till sittande, sittande till liggande
 • Introduktion till förflyttning med personlyftar
 • Kategorisering av lyftselar
 • Val av lyftsele – HMC Sveriges Metod
 • Material/storlek/märkning
 • Skötselråd/besiktning av lyftselar
 • Praktisk träning – handledning av kollegor
  • applicera/ta bort lyftselar korrekt i sittande & liggande
  • hantera en mobil personlyft på ett ergonomiskt bra sätt
  • säkra lyft
  • upp från golv
 • Sittande positionering i rullstol
 • Praktiskt arbete med fallbeskrivningar
 • Tvärreflektion
 • Summering

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Martin Gottfridsson

7ea4ab86-58b0-47ae-a295-70cf293e532c

Martin Gottfridsson är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos HMC Sverige. Han har basexamen i Orthopaedic Medicin International (OMI), påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke samt fortbildning inom sensorisk stimulering och akupunktur.

Förutom lång erfarenhet av kliniskt arbete inom kommunal hälso- och sjukvård samt poliklinisk verksamhet och idrottsmedicin har han även mångårig erfarenhet som enhetschef inom vård- och omsorg. Martin är ansvarig för HMC Sveriges utbildningar inom Förflyttning med personlyftar.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nico_6627-500x500

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar och Smärta – förflyttning.

Annat som kan vara intressant för dig