Ergonomiska aspekter - anpassning av rullstolar

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker –

På den här kursen får du god kunskap om sittande och hur olika typer av rullstolar påverkar ADL-funktioner som mobilitet, uppresning, överflyttning och måltidssituationer.

Vi går igenom vad som ergonomiskt skiljer rullstolar åt och du lär dig att analysera sittande på ett djupare plan. Vi går också igenom design och materialval och hur man kan anpassa rullstolar för olika patienters behov – barns, vuxnas och äldres. Efter kursen kan du vägleda och instruera personal så att de kan motverka skaderisker hos rullstolsanvändare.

Certifieringsdekal

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

EXTRAINSATT KURS:

13 – 17 januari (Göteborg: 4 platser kvar)

Fem dagar

Dag 1-4 kl. 9.00 – 16.00

Dag 5 kl. 8.30 – 15.30

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

Stockholm

Rehab Station Stockholms undervisningslokal, Gustaf III:s Boulevard 23 i Solna (hitta hit)

2020

11 900 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 15 st. deltagare på kursen.

Utdrag ur boken Ergonomi, Sittande och Rullstolar
B. Engström 2002.

Föreläsningsmaterial

Kursprogram

Ergonomiska aspekter – anpassning av rullstol

Sittställningar och design

Analys av sittandes olika positioner.

Designanalys, generellt och specifikt, olika stolar/rullstolar.

Påverkan på kroppen, normala och mindre vanliga kompensationer i sittande.

Basala aspekter och personliga önskemål.

Ergonomiska aspekter – anpassning av rullstol

Standardegenskaper

Anpassning av olika rullstolar och arbetsstolar för upprätt sittande.

Designförändring med enkla medel.

Analys av sittytors/sittdynors tryckfördelning, med hjälp av mFLEX tryckmätningssystem.

Utvärdering och diskussion

Ergonomiska aspekter – anpassning av rullstol

Mobilitet

Ergonomisk analys vid rullstolskörning med armarna.

Rullstolens mekaniska egenskaper.

Anpassningar för aktiv rullstolsmobilitet.

Träna balansering och hindertagning samt rullstolskörning inomhus och utomhus.

Utvärdering och diskussion

Ergonomiska aspekter – anpassning av rullstol

Specifika anpassningar: olika brukarbehov

Anpassning för hemiplegi/ökad bröstkyfos/nedsatta bålmuskelfunktioner (aktiv och inaktiv).

Problemanalyser, diskussioner och praktiska lösningar för olika brukarbehov.

Ergonomiska aspekter – anpassning av rullstol

Specifika anpassningar: optimala praktiska lösningar

Anpassning för brukare med ökad sträcktonus/bålasymmetri med skolios/nedsatt höftflexion.

Problemanalyser, diskussioner och praktiska lösningar för olika brukarbehov.

Avslutning med frågor, presentationer och slutlig utvärdering.

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Bengt Engström

Bengt Engström är leg. sjukgymnast och frilansar sedan 1990 inom utbildning, som författare och som designkonsult i ämnet sittande och rullstolsanpassning. Arbetsfältet är globalt och sedan 1993 har Bengt skrivit fyra olika böcker i ämnet, samtliga har blivit översatta till flera olika språk.

Bengts kurser fokuserar på praktiskt rullstolsarbete och fördjupad kroppsmedvetenhet.

Bengt Engström driver företaget Engström Concept AB i Stallarholmen.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig