Föreläsningar

Våra föreläsningar ger er möjligheten att effektivt nå ut till många med samma budskap, så att arbetsplatsen kan arbeta enhetligt mot sina mål. Föreläsningarna sker på plats hos er.

Information

Kicki Reifeldt, HMC Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Föreläsningar vi erbjuder

Extrem fetma – omvårdnad och förflyttning

– för all vårdpersonal – 

Föreläsningen lär dig om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbete och förflyttningar. Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt. Vidare för vi resonemang om vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan brukare och hjälpare i förflyttningar.

Läs mer om föreläsningen här.

Allmän information om våra föreläsningar

Föreläsningens längd

3 eller 7 h

Pris

2018: 14 500 kr respektive 23 900 kr

2019: 15 400 kr respektive 24 900 kr

Allmänna villkor

Se våra allmänna villkor för bokning av föreläsningar här.

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra utbildningar!

Föreläsare

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Annat som kan vara intressant för dig