Föreläsningar

Våra föreläsningar ger er möjligheten att effektivt nå ut till många med samma budskap, så att arbetsplatsen kan arbeta enhetligt mot sina mål. Föreläsningarna sker på plats hos er.

Information

Kicki Reifeldt, HMC Sverige, kicki@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Föreläsningar vi erbjuder

Extrem fetma – omvårdnad och förflyttning

– arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsultenter & rehabassistenter – 

Föreläsningen lär dig om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbete och förflyttningar. Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt. Vidare för vi resonemang om vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan brukare och hjälpare i förflyttningar.

Detta är en introduktion till att arbeta med extremt överviktiga patienter och inbjuder till vidare fördjupning i att arbeta praktiskt. Läs mer om föreläsningen, men även om utbildningen som inkluderar praktiska övningar, här.

Utprovning och individanpassad lyftsele

– arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsultenter & rehabassistenter – 

Föreläsningen ger en fördjupning och uppfräschning av kunskaper inom att arbeta med personlyft och kan ses som en uppföljning för kursdeltagare som tidigare har gått en utbildning i Förflyttning med personlyft. Den ger dig kunskaper i att metodiskt prova ut en individanpassad lyftsele och lyftbygel. Med stöd av metoden kan val av lyftsele och personlyft förklaras och motiveras på ett pedagogiskt sätt för användaren och hjälparen. Deltagaren får även information om nyheter inom området.

Allmän information om våra föreläsningar

Föreläsningens längd

ca 8 h

Pris

2017: 21 500 kr

Allmänna villkor

Se våra allmänna villkor för bokning av föreläsningar här.

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra utbildningar!

Se våra allmänna villkor för bokning av föreläsningar här.

Föreläsare

Kicki Reifeldt

Kicki Reifeldt är leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Hon har också fördjupat sig i hur det är att leva med extrem fetma.

Kicki är grundare av HMC Sverige. Hon är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningarFörflyttning med personlyftSmärta – förflyttning, Hjälpmedelskunskap samt håller kurser inom ämnet fetma.

Kicki har tidigare arbetat med rehabilitering och som hjälpmedelskonsulent. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Annat som kan vara intressant för dig

Öppen kurs

Extrem fetma

Uppdragskurs

Extrem fetma