Utbildning

 

Våra utbildningar syftar till att ge såväl grundläggande som avancerad kunskap i hur man som professionell yrkesperson bäst förstår och möter patientens konkreta behov inom förflyttning och positionering.

I en situation där vårdbehovet blir allt tyngre, mer komplext och arbetsintensivt arbetar vi ständigt med att låta våra utbildningar reflektera detta behov, med den senaste kunskapsutvecklingen och med nya tekniska hjälpmedel.

Skrifter

Kurser

Uppdragsutbildningar

Affischer

Temadagar

Föreläsningar

Vi har också byggt upp ett certifieringssystem för att de som går våra kurser ska kunna använda kunskapen i vardagen och bli certifierade handledare och utbildare på sina arbetsplatser.