Juridiken kring intygsskrivning

Kunskap kring vilka juridiska krav som ställs på intygsskrivning och utlåtande inom hälso- och sjukvården - och vem som bär ansvaret i vilka delar.