Förflyttningar inom vården –
en ekonomisk fråga

Förflyttningar inom vården är i allra högsta grad en ekonomisk fråga för dig som chef. Sjukskrivningar av vårdpersonal kostar samhället över 20 miljarder kronor varje år, och belastningsskador är den vanligaste orsaken. 70% av alla belastningsskador är dessutom förflyttningsskador. Med våra utbildningar kan dina anställda jobba smartare, effektivare och framför allt på ett sätt som gör att de håller för framtiden. 

I kommunen går större delen av arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas arbete ut på att förskriva hjälpmedel, köra ut dem och montera upp dem på plats i patientens bostad, samt att utbilda vårdpersonal i förflyttningskunskap. Något som de ofta är dåligt rustade för, då denna kunskap inte ingår i deras grundutbildningar. 

HMCs metod

Därför har vi på HMC Sverige utvecklat en metod för säkra förflyttningar ur ett 24-timmars perspektiv. Genom att gå våra grundkurser i förflyttningskunskap får rehabpersonal ett metodiskt arbetssätt för att kunna göra en patientanalys i förhållande till förflyttningsbehov, kunna anpassa den fysiska miljön och förskriva rätt hjälpmedel, samt slutligen kunna instruera vårdpersonal att stötta patienten i dess förflyttningar. På så vis elimineras onödiga lyft och förflyttningar, vilket i sin tur förenklar och förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal. 

Snabb, varaktig och mätbar förändring

Vår metod skiljer sig från klassiska ergonomiutbildningar genom att vi skapar förutsättningar för att underlätta och uppmuntra egen aktivitet hos patienten, istället för att försöka förändra invanda beteendemönster hos patient och personal (något som tar lång tid, om det ens är möjligt). Vår metod kan åstadkomma snabb, varaktig och mätbar förändring genom kort utbildning. Personalen kan arbeta så effektivt som möjligt (t ex så är dubbelbemanning inte alltid bästa lösningen på tunga förflyttningar, utan att ändra arbetssätt) och undviker belastningsskador. Patienterna kan upprätthålla och stärka sina funktioner, eftersom rehabilitering blir en naturlig del av vardagssysslorna. Bägge saker innebär stora ekonomiska vinningar för arbetsgivaren om man utför detta på rätt sätt!

Medarbetare

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel: 0703 715 715

E-post: lina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial