Digitala tjänster

Vi håller just nu på att omvandla HMC:s beprövade och validerade metod till ett digitalt hjälpmedel för att stärka beslutsfattande och underlätta arbetet för tiotusentals personer inom vården.


Vi har skapat ett system med två olika inriktningar; Förskrivarhjälpen med tjänster speciellt utformade för förskrivare, och Förflyttningshjälpen som stöttar vårdpersonal i olika situationer kopplat till förflyttningar, och underlättar beslutsfattande kring förflyttningar, planering och resursfördelning för chefer.


Förskrivarhjälpen

Förskrivarhjälpen blir en helt ny tjänst där vi på HMC Sverige samlar all den kompetens vi samlat på oss under 25 år. Här får du som arbetsterapeut eller fysioterapeut stöd i allt från att prova ut hjälpmedel till att kombinera och använda dem på ett säkert sätt.

Förflyttningshjälpen

Precis som Förskrivarhjälpen bygger Förflyttningshjälpen på HMC:s validerade metod för patientanalys, men optimerad för att passa just vårdpersonalens unika behov. Snabbt, smidigt och enkelt!