I tider av Covid-19

Mot bakgrund av covid-19 har vi kommit fram till följande gällande vår verksamhet.

Vi har efter noga övervägande kommit fram till att vår verksamhet måste fortsätta, i den mån det är möjligt. De insatser ni, våra kollegor, utför inom ramen för era yrken är fortsatt oerhört viktiga för våra patienters hälsa. Konsekvenserna av immobilitet är väl kända och skadliga. Vilket inte minst gäller för de patienter som varit drabbade av covid-19. Vi vill därför fortsatt erbjuda er möjligheten att gå våra utbildningar – för er som har behov och möjlighet.

Vi har gått igenom Folkhälsomyndighetens ”Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19” och har anpassat verksamheten på följande sätt; vi begränsar antalet kursdeltagare till kurserna Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyftar, vi ger skriftlig information innan och muntlig i samband med utbildning, vi har säkerställt möjligheten till basala hygienrutiner, vi har anpassat lokalen genom att tillgängliggöra fler toaletter och hålla föreläsning i annan del av lokalen, när så behövs, för att skapa mer yta till social distansering. Vår hemsida är uppdaterad så att alla höstens kurser ligger ute – gå gärna in och boka era platser.

För er som inte har möjlighet att komma till våra lokaler i Göteborg så har vi möjlighet att komma till er för en uppdragsutbildning – kontakta oss med en förfrågan i så fall. Vi har också möjlighet till distansundervisning!

Det är en speciell och utmanande tid vi befinner oss i på många plan. HMC Sverige, liksom många andra företag, har blivit drabbade av konsekvenserna av pandemin. Vi behöver er för vår överlevnad. För att stötta vår verksamhet, om ni inte har möjlighet att gå kurs/utbildning, kan ni gärna beställa våra böcker. En helt ny version av Arbeta med manuella förflyttningar kommer snart från tryckeriet och Livskvalitet vid demenssjukdom är också alldeles ny.

Vi kommer även fortsatt arbeta nära med alla våra kursdeltagare för att se till att ni ska få det kompetensstöd ni behöver. Vi finns tillgängliga per telefon eller e-mail om ni behöver stöd i ert arbete eller har frågor kring kurser/aktiviteter och utbildningsmaterial hos oss på HMC Sverige.

För mer information om covid-19 se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Medarbetare

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel: 0703 715 715

E-post: lina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial