Vem tar ansvar för vad

Förskrivaren

Som förskrivare är det du som tar ansvar för att det valda hjälpmedlet/hjälpmedlen (i kombination med varandra) är lämpliga och motsvarar de behov som patienten har.

Förskrivaren provar ut, anpassar och väljer lämplig specifik produkt (ex. personlyft/lyftbygel och lyfttillbehör) till patienten. Förskrivning av hjälpmedel ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) samt lokala regelverk och riktlinjer. Det är också förskrivaren som tar ansvar för att det valda hjälpmedlet/hjälpmedlen (i kombination med varandra) är lämpliga och motsvarar de behov som patienten har.

Hjälpmedelcenter Sverige

Hjälpmedelcenter Sveriges Kombinationsguide bygger på mer än 20 års erfarenhet av att testa personlyftars och lyftselars funktion i kombination med varandra. Hjälpmedelcenter Sverige ansvarar för den vägledning som ges i fråga om kombinationers generella funktionalitet men ansvarar inte för användningen eller förskrivningar av specifika kombinationer i varje enskilt fall.

I alla kombinationer är det oavsett den lägsta tillåtna max vikten på personlyften respektive lyftselen som gäller. För en mer precis information om produkterna rekommenderar vi att du också läser leverantörernas bruksanvisningar.

Leverantören/tillverkaren

Det är alltid tillverkaren (den som svarar för CE-märkning) som ska bedöma och deklarera hur de egna produkterna kan kombineras med varandra. Leverantören/tillverkaren tar i förekommande fall ansvar var och en för sina produkter.