Nyhet: Rehabilitering vid förflyttningar

Vårt arbete med att utveckla HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt har gett oss verktyg att ta ytterligare ett steg: att arbeta integrerat med rehabilitering vid förflyttningar. På den här kursen får du lära dig hur du kan använda en fördjupad analys av patientens funktionsvariation i relation till förflyttningar, som bas för vardaglig […]

Personliga assistenters villkor

Idag kom en SOU om personliga assistenters arbetsvillkor. Man beräknar att det finns nästan 100 000 assistenter i Sverige. Tunga lyft anges där som en av de tyngsta arbetsuppgifterna där man också saknar utbildning. Dock ser rapporten detta som en arbetsmiljöuppgift kopplat från rehabilitering och hälso- och sjukvård, med exempel om att assistenterna ibland vill ha […]

BRING IT ON 2020!

Vad passar väl bättre än att starta året med att öppna anmälningarna till våra temadagar? In och anmäl er omedelbums, för de brukar bli fullbokade snabbt. Välkomna! Du får prova hjälpmedel för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten. Du får diskutera dem med kollegor och leverantörer. Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial