Obligatorisk kompetens-förstärkning

Vi får ofta frågor från fysioterapeuter och arbetsterapeuter som upplever det svårt att övertyga sin chef om att få gå på utbildning i förflyttningskunskap. Inte sällan är det även cheferna som behöver stöd i att övertyga förvaltningen om att få en realistisk budget för att arbeta med kompetensförstärkning. Men i vissa kommuner är det istället […]

Nytt kring bostadsanpassnings-bidrag

I somras trädde en ny lag i kraft kring bostadsanpassningsbidrag och den 1 november meddelade Boverket nya föreskrifter på området. Boverket har också gjort förändringar i sin handbok på området. Vår tjänst bostadscenter.se håller på att uppdateras i takt med att vi försöker bena ut Boverkets tolkningar av de nya bestämmelserna så att de blir […]

Fokus Hjälpmedel i Göteborg

Den 22-23 januari är det dags för Fokus Hjälpmedel i Göteborg. Vi är på plats och föreläser! Tillsammans med flera intressanta föreläsare och utställare. Kicki Reifeldt föreläser om HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt: “Efter 25 års arbete har vi äntligen kläckt koden som löser problemet med låg utbildningsbudget till fortbildning men som […]

Fokus patienter med kognitiv svikt

Vi arbetar just nu med att utveckla en inspirationslokal i Göteborg för hur man kan anpassa den fysiska miljön för personer med kognitiv svikt och demens – en förutsättning för att vårdpersonal ska ägna sin kompetens och tid åt rätt saker. Vi ser fram emot att välkomna er och/eller era chefer på studiebesök. Vi kommer […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial