Förskrivar­hjälpen – nyhet under 2018

Vi på HMC Sverige har administrerat kombinationslistan, sedemera kombinationsdatabasen, sedan vi startade samarbetet, på 90-talet. Efter ett stort och idogt arbete med att hitta en fungerande form för den gamla kombinationsdatabasen, har nu de nya medicintekniska direktiven till slut gjort det omöjligt. Tillverkarna kan inte längre ha ett system där de har produktansvar vid alla möjliga kombinationer. Med dagens förutsättningar blir det alltså svårt för oss att fortsätta driva kombinationsdatabasen i den form ni känner till den, och den kommer därför att fasas ut den 31 december 2017. (Den kan dock fortsätta att användas kopplat till gamla upphandlingar, fram tills att de löper ut.)

Med över 25 års erfarenhet av att arbeta med individanpassade hjälpmedel, vill vi på HMC Sverige fortsätta hjälpa förskrivare att hitta de absolut bästa alternativen för varje enskild patient. Därför kommer vi, från och med nästa år, att erbjuda Förskrivarhjälpen. Utvecklingen av denna är möjlig tack vare några av tillverkarna som vill fortsätta stötta vårt arbete .

Förskrivarhjälpen blir ett förskrivarstöd och ett helt nytt forum för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Med den nya Förskrivarhjälpen får de både guidning i funktionella kombinationer, och tillgång till ett unikt kunskapscenter med vår samlade erfarenhet och kompetens.

Vi fokuserar på funktionalitet, och ger förskrivare bästa möjliga förutsättningar att kunna ta ansvar för patientens säkerhet, vid förskrivning av lyftsele i kombination med en personlyft, oavsett fabrikat. Här erbjuds också guidelines/råd/beslutsunderlag och riskbedömningar vid val av behovsprövad individuell lyftlösning (lyftsele, lyftbygel, personlyft), och mycket mer hjälp kring utprovning. I vår bildbank finbs illustrationer som kan användas när förskrivare gör sitt eget utbildningsmaterial, när de instruerar vårdpersonal såväl som patienter.

Vi på HMC Sverige kommer att fortsätta utveckla och uppdatera tjänsten löpande, så att förskrivare alltid hittar det dem behöver för individanpassade, säkra, funktionella lösningar i enlighet med rådande direktiv. För att kunna erbjuda denna tjänst kommer vi att ta ut en användaravgift – men ni kommer att kunna pröva förskrivarstödet utan kostnad under våren!

Vill du veta mer om aktuella regelverk och förskrivarens roll och ansvar, så kommer vi gärna ut och informerar på din arbetsplats. Hör av er, så försöker vi samordna träffar i respektive kommun.

Vill du veta mer om den gamla kombinationsdatabasen, hänvisar vi till respektive tillverkare!

Vi hoppas att ni, liksom oss, ser detta som en möjlighet för alla oss som arbetar med individanpassade hjälpmedel. Så att vi i framtiden kan bli ännu bättre på det värdefulla jobb vi gör varje dag; att hjälpa människor till ett bättre liv.

/HMC Sverige