Ny kursbok!

Nu är vår nya kursbok Förflyttning med personlyftar här – den ingår som kurslitteratur för alla er som går kurs kring personlyftar hos oss. För dig som tidigare gått kursen går det att köpa boken, om du vill ha en uppdaterad version. Runt årsskiftet kommer även en sprillans ny kursbok för Manuella förflyttningar. Den är ett […]

Välfärdsteknik mot ensamhet

 Ny rapport från SBU! “För äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa finns det översikter som visar att utbildning i och användning av data och internet kan minska ensamhet. Kunskapsluckor finns för domänerna livskvalitet, ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) -förmåga, kognition och självständighet samt användbarhet av tekniken.”  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial