Lägesrapport äldreomsorgen

Hur går det för vård och omsorg för äldre egentligen? En lägeskoll kan ni få via Socialstyrelsens lägesrapport 2017. I stora drag är det som förväntat, om man läser med våra förflyttningsglasögon: befolkningen blir äldre och allt fler får omsorg i hemmet. Fallskador är fortfarande den vanligaste och farligaste skadan.

Vi – och framförallt ni – behövs mer än någonsin helt enkelt!